Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Bắc Từ Liêm

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 NHÀ THUỐC BẢO KHÁNH Số 2 Đường Trung Tựu, Xóm 2 Thôn Long Phú, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
2 NHÀ THUỐC ÁNH TUYẾT 2 Số 68 Văn Trì , Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
3 NHÀ THUỐC PHÚC HẢI 177 Số 5 Ngách 43/2 Văn Tiến Dũng, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
4 NHÀ THUỐC ÁNH TUYẾT Số 5 Ngõ 70 Văn Trì , Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
5 Nhà Thuốc Tư Nhân Hoàng Hải Số 71 Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
6 NHÀ THUỐC NGUYỆT NGẦN Số 67 Xóm 1 Thôn Long Phú, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
7 NHÀ THUỐC PHÚ MINH Số 75 Phúc Lý 4, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
8 NHÀ THUỐC HOA DŨNG Số 149 Đường Trung Kiên, Xóm Đình Xuân Trạch, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội