Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Bố Trạch

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 Quầy Thuốc Phan Thị Ngọc Anh Thôn 6, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
2 QUẦY THUỐC BÍCH THỦY Đồng Duyết 2, Xã Phú Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình