Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Cẩm Lệ

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà Thuốc Vũ Hoa 1100 Trường Chinh, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng
2 Nhà Thuốc Minh Lưu 322 Văn Tiến Dũng, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng
3 Nhà Thuốc Minh Đức 60 Hà Tông Quyền, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng
4 Nhà Thuốc Trường Sinh 1 566 Trường Chinh, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng