Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Diễn Châu

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 Quầy thuốc số 137 của Công ty CPDP và đầu tư HDT Xóm 3, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An