Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Đông Anh

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 Quầy Thuốc Minh Nhật 01 Số 14 Thôn Tiên Hội, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội
2 Quầy Thuốc Quang Hiếu Thôn Thọ Đa, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội
3 Quầy Thuốc Phương Chi Số 103 Đường Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội
4 Nhà Thuốc TN 24/7 Thôn Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội