Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Duy Xuyên

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 Quầy Thuốc Số 319 Thuộc Công ty Cổ phần Thương Mại – Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam Đt 610, Trà Kiệu, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
2 Quầy Thuốc Số 336 Thuộc Công ty Cổ phần Thương Mại – Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam Chiêm Sơn, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
3 Quầy Thuốc Số 158 Thuộc Công ty Cổ phần Thương Mại – Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam Thu Bôn, Xã Duy Tân, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
4 Quầy Thuốc Tường Vy Tổ 14, KP Xuyên Đông, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
5 Quầy Thuốc Cẩm Mai Câu Lâu Tây, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
6 Quầy Thuốc Tây Tường Giang Mỹ Hòa, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam