Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Hải Châu

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 CÔNG TY TNHH DƯỢC KACHI 145 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
2 Nhà Thuốc Thương Thành Nhân 547 Hoàng Diệu, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
3 Nhà Thuốc Dapharco 12 87 Tiểu La, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
4 Nhà Thuốc Dapharco 40 417 Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
5 Nhà Thuốc Dapharco 45 570 Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
6 Nhà Thuốc Minh Huyền 547 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng