Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Hoà Vang

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 Quầy Thuốc Phúc Thịnh Đại La 4, Đại La, Xã Hòa Sơn, Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng
2 Quầy Thuốc Hồng Thái Xuân Phú, Xã Hòa Sơn, Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng
3 Quầy Thuốc Hoàng Linh Yến Nê 1, Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng
4 Quầy Thuốc Cẩm Toại Cẩm Toại Tây, Xã Hòa Phong, Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng
5 Quầy Thuốc Minh Khải 55 Nguyễn Hồng Ánh, Xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng