Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Kông Chro

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 Quày thuốc Ngọc Ánh Làng Hlektu-TT. Kông Chro - H. Kông Chro - T.Gia lai
2 Quầy thuốc Lê Thức 72 Lê Lai, Tổ 1, TT. Kông Chro, H. Kông Chro, T.Gia lai