Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Krông Pắk

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Hoàng Phúc (Chị Hà) -Km 38 Thôn Phước Hòa 1, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
2 Đại lý số 10 (Chú Thuận) -Km 36 Thôn Phước Lộc 3, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
3 Nhà thuốc doanh nghiệp số 09 (Cô Thúy)-Krôngpăk Thôn 4, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
4 Quầy Thuốc Sơn Tính – ĐL 158 Lê Duẩn, Thị Trấn Phước An, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
5 Quầy Thuốc Tân Bình Thôn Tân Bình, Xã Ea Knuec, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
6 Quầy Thuốc tây Nhật Lệ – ĐL Thôn Buôn Kuaih, Xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
7 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Dung – ĐL Thôn Tân Thành, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
8 Quầy Thuốc Nguyễn Văn Tuấn – ĐL Thôn 6, Xã Krông Búk, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
9 Quầy Thuốc Số 3 – ĐL Thôn 13, Xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
10 Quầy Thuốc Bảo Nam Chợ 719, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk