Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Liên Chiểu

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 NHÀ THUỐC MINH ĐĂNG 04 Kinh Dương Vương, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng
2 Nhà thuốc Tâm Phúc 176 Đồng Kè, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng
3 NHÀ THUỐC AN KHANG 214 Bùi Tấn Diên, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng
4 Nhà Thuốc Minh Tuyết 807 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng
5 Nhà Thuốc Kim Liên 888 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng
6 Nhà Thuốc Trường An 68 Phan Văn Định, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng
7 Nhà Thuốc Thảo An Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng
8 Nhà Thuốc Thảo Nguyên K64/90 Trần Đình Tri, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng
9 Nhà Thuốc Khánh An 174 Lý Thái Tông , Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng
10 Nhà Thuốc Bảo Bảo 195 Tô Hiệu, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng
11 Nhà Thuốc Hưng Thịnh Tổ 4, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng
12 Nhà Thuốc Dapharco 119 316 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng
13 Nhà Thuốc Thành Vinh 2 165 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng