Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Long Biên

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 NHÀ THUỐC NGUYỄN LƯƠNG Số 192 Đức Giang, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
2 NHÀ THUỐC HỒNG MINH Số 10 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
3 Nhà Thuốc TN Minh Vũ Số 97 Đường Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
4 Nhà Thuốc Thành Đức Số 14 Đường Thạch Bàn, Tổ 3, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
5 Nhà Thuốc Thanh Loan Số 239 Thạch Bàn, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
6 Nhà Thuốc TN Gia Ngân Số 83 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
7 Nhà Thuốc Tư Nhân Quang Minh Số 151 Đường Đê Long Biên, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
8 Nhà Thuốc Minh Uyên Số 18 Đường Ngọc Thụy, Ngõ 476 Tổ 19, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội