Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Mê Linh

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 NHÀ THUỐC ĐẠI THỊNH Khu 6 Xóm Hội, Thường Lệ, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội
2 Quầy thuốc Ân Đức Khu 4, Nội Đồng, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội
3 Quầy Thuốc Thu Nga Tổ 8, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội
4 Quầy Thuốc Tùng Yên Thôn 1, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội