Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Ninh Hòa

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 Quầy Thuốc Phúc Lâm_NH Vân Thạch , Xã Ninh Xuân, Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
2 Quầy Thuốc Trâm Anh – NH Quảng Cư, Xã Ninh Trung, Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
3 Quầy Thuốc Tâm Đức 1 Phong Thạch, Xã Ninh Lộc, Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
4 Quầy thuốc Thanh Linh_NH Thôn 2, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
5 Quầy Thuốc Nam Trân_NH Tân Khánh 1, Xã Ninh Sim, Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
6 Quầy thuốc Bảo Anh Tân Khánh 1, Xã Ninh Sim, Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa