Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Phù Cát

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 Quầy Thuốc Trâm Anh Thôn Phú Kim - Xã Cát Trinh - Huyện Phù Cát - Tỉnh Bình Định
2 Quầy Thuốc Thống Nhất Thôn Vĩnh Trường - Xã Cát Hanh - Huyện Phù Cát - Tỉnh Bình Định
3 Quầy Thuốc Tấn Bông Thôn Phú Hậu, Thị Trấn Cát Tiến, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định
4 Quầy Thuốc Nam trung Cát Tường - Phù cát - Bình định
5 Quầy Thuốc Gia Phúc Thôn Hòa Dõng, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định