Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Sóc Sơn

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 QUẦY THUỐC ĐA PHÚC Số 52 Đường Núi Đôi, Tổ 2, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
2 QUẦY THUỐC HUY VÂN Số 58 Đường 16, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
3 QUẦY THUỐC THẢO TÂM Số 60 Núi Đôi, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
4 QUẦY THUỐC HẠNH HỒNG Thôn An Lạc, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
5 QUẦY THUỐC TÂN DƯỢC THANH DŨNG Số 117 Đường 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
6 Quầy thuốc Bà Ty Số 77A Đường 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
7 Quầy Thuốc Lý Nguyệt Chợ Thắng Trí, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
8 Quầy Thuốc Ngọc Bảo Đường 16, Xuân Kỳ, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
9 Quầy Thuốc Tuấn Hải Ninh Cầm, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
10 Quầy Thuốc Vượng Hoa Thôn Phú Ninh, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
11 Quầy Thuốc Huy Hằng Xóm Rào Thôn Đa Phúc, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
12 Quầy Thuốc Minh Hằng Khu 418, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
13 Quầy Thuốc Liên Thôn Gia An Đông, Xã Hoài Châu Bắc, Thị Xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
14 Quầy Thuốc Uyên Vui Thôn Phú Thịnh, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
15 QUẦY THUỐC TƯ NHÂN Đường3, Thủy Lợi 2, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
16 Quầy Thuốc Nhất Huyền Điền Xá, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
17 Quầy Thuốc Bảo Kim – 68 Số 10 Khu Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội