Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Sơn Tịnh

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 Quầy Thuốc Nguyễn Thụy Thanh Thúy Thôn Lâm Lộc Nam, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
2 Quầy Thuốc Anh Nhật Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
3 Đại Lý Thuốc Tây Thúy Diệp Ql 1A, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi