Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Thăng Bình

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 Quầy Thuốc Kim Phụng Tổ 3, Thôn Châu Khê, Xã Bình Sa, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
2 QUẦY THUỐC SỐ 293 Vĩnh Huy, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
3 Quầy Thuốc Hương Thảo Tổ 8, thôn 2, Xã Bình Triều, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
4 Quầy Thuốc Số 339 148 Nguyễn Thuật, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
5 Quầy Thuốc Tây My Hoa Thôn 4, Xã Bình Giang, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
6 Hiệu Thuốc Tây Hồng Phúc Chợ Quán Gò, Ql 1A, Xã Bình An, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam