Bidiphar – Top 10 Doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín
Hơn 10.000 nhà thuốc bán Calci Vita trên toàn quốc

Danh sách nhà thuốc tại Việt Trì

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Hà An Khu Minh Bột, Phường Minh Nông, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
2 Nhà thuốc Thanh Xuân Khu 20, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ